Terugleverboetes

Daar sta je dan met je goede gedrag. Je hebt jaren zuinig geleefd en flink gespaard zodat je je dak vol kunt leggen met zonnepanelen. Want je vindt het waanzinnig dat er weilanden worden volgezet terwijl er nog zo veel ruimte op daken beschikbaar is. Dus je draagt je steentje bij en zorgt voor overcapaciteit op je dak. Zo heb je zelf, zelfs in de winter, meestal genoeg groene stroom voor je eigen verbruik beschikbaar, maar kun je daarnaast door de teruglevering ook bijdragen aan de energietransitie. En als dat op alle plekken waar dat mogelijk is zou gebeuren, kunnen we met minder zonneparken op weilanden toe.

Je zou verwachten dat de overheid en energiemaatschappijen daar blij mee zouden zijn. Immers, meer capaciteit op daken betekent minder investeringen nodig in zonneparken en dergelijke. Helaas blijkt niets minder waar. We ontvingen een bericht van Energie van Ons: “Veel van onze klanten hebben zonnepanelen en dragen daarmee bij aan de energietransitie. De energietransitie brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee voor energieleveranciers. Ook Energie VanOns ontkomt er niet aan; vanaf 1 maart 2024 gaan ook wij vaste terugleveringskosten invoeren. Huishoudens en kleine bedrijven die per jaar 1.000 kWh of meer aan zonnestroom terugleveren, krijgen vanaf dan deze vaste terugleverkosten in rekening gebracht.

Lees verder “Terugleverboetes”