Wakker geworden

Het lijkt erop dat de hoop voor de toekomst die we vorige keer uitspraken gegrond is. Overal poppen artikelen en berichten op dat mensen het niet meer pikken dat onder het mom van ‘stimulering’ er klakkeloos miljarden naar de oude, vervuilende sectoren gaan om die in leven te houden tijdens deze crisis. Iedereen lijkt wel wakker geworden en te beseffen dat juist nu, nu alles toch al stil ligt, het moment van bezinning daar is en de omslag naar de groene economie gemaakt moet worden.

Dat is ook heel direct in ons eigen belang nu, niet alleen voor toekomstige generaties. Onderzoekers zijn al wel zo ver dat een slechte luchtkwaliteit de kansen op een ernstig verloop van Corona voor een patient versterkt. En hoe naar Corona natuurlijk ook is voor de mensen die het treft, de neveneffecten van de schonere lucht zijn waarschijnlijk positiever. (Zie ook: https://www.trouw.nl/a-b6080d63). Jaarlijks overlijden miljoenen mensen aan luchtvervuiling en kost dat economieen vele miljarden. Veel minder direct zichtbaar dan het effect van Corona natuurlijk, maar het is er wel degelijk. Teruggaan naar de ‘oude’ economie en op oude voet verder leven kost ons dus per saldo veel meer dan nu een omslag maken, zowel in kwaliteit van mensenlevens als in geld. Gelukkig zien instanties als de Wereldbank, de VN en hopelijk onze EU dat ook. (Zie ook: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-economie-groen-stimuleren-kunnen-we-het-daar-al-over-hebben~b92158e9/)

Een mooi initiatief in dat kader is de petitie van burgers die de overheid oproepen om strenge voorwaarden aan de staatssteun richting de luchtvaartsector te verbinden: https://petities.nl/petitions/stel-voorwaarden-aan-staatssteun-luchtvaart?locale=nl.

Ter illustratie het volgende: in verband met de komst van het nieuwe gezinslid zijn we bezig een Babboe big om te bouwen naar een electrisch model. We willen namelijk, ook straks met drie kinderen, liever zoveel mogelijk met de fiets doen en op die manier kunnen we dat zo goed mogelijk realiseren. Er is een bedrijf die daarvoor ombouwpakketten levert. We belden ze op om te overleggen welk pakket we nodig zouden hebben. Aan het einde kregen we gelijk de waarschuwing dat we liever geen haast moesten hebben. Nu hebben we dat ook niet, maar de opmerking was wel interessant. Wat blijkt? Echt alle onderdelen komen uit China, de motoren, accu’s, onderdelen, echt alles. Er was nog wel een voorraadje, maar de rest lag stil nu China zo lang had stilgelegen. En voorlopig kwam er ook niets nieuws binnen. Want normaal gaat in Nederland alles zo snel qua levering, omdat het allemaal met het vliegtuig gaat, met honderden per dag op en neer naar China om spullen te halen. Laten we eerlijk wezen, het is natuurlijk sowieso vrij ziek om die ongelooflijk zware accu’s met een vliegtuig te vervoeren in plaats van in een schip, maar goed. Nu gaan er veel minder vliegtuigen op een dag daarnaartoe, hooguit 10 en zijn de prijzen van luchttransport enorm gestegen. Waarschijnlijk naar realistische prijzen voor de vervuiling die het oplevert, of in ieder geval in de goede richting. De ombouwer was nu dus bezig een container met benodigdheden te vullen en die per zeetransport te laten komen. Stukken goedkoper, maar duurt ook veel langer.

Daarmee komen we gelijk aan de keerzijde van dit alles. We geloven oprecht dat mensen nu echt toe zijn aan een groenere en schonere economie, maar realiseren we ons als consumenten ook onze eigen rol in dit geheel? Een daadwerkelijke switch kan namelijk betekenen dat we soms langer op pakketjes moeten wachten en dat niet alle spullen waaraan we gewend zijn geraakt er in een oogwenk zijn. En als dat al wel zo is, dan zullen we daar, in een groenere toekomst, ook een eerlijke prijs voor moeten betalen. Want het is natuurlijk echt wel raar dat zware en niet essentiele producten voor dumpprijzen met vliegtuigen over de hele wereld gesleept worden. Kortom, met een roep om een vergroening van de economie, die meer dan nodig en welkom is om binnen de grenzen die de planeet stelt te blijven, gaan we stiekem eigenlijk ook ons eigen gedrag hervormen. Laten we hopen dat iedereen daar klaar voor is en politici het aandurven om die boodschap te brengen en vooral vol te houden.